250 år

Billeder fra den store jubilæumsfest 🙂

Flot vejr og mange mennesker

Royal Danish Brass

Østre Fyr lyser op

Store hvide svampe under træerne ved fyret. Hatten er 20 - 30 cm i diameter. Jeg kan ikke finde ud af hvad det er for en, kan I ?

Jeg undersøger stadig sagen, men skulle nogen af jer sige... ja, det er da ....  så hører jeg gerne fra jer på ben@museumns.dk

I år, 2022, har en venlig gæst hjulpet os med at finde ud af hvad det for nogle svampe.

De hedder Kæmpe Tragt Ridderhat !

Så blev det opklaret 🙂

I går - spansk pitstop på Fyret.

21 madrilenere på cykel holdt pause hos os, det gav liv i gaden 😎

Fra i søndags, d. 1. august, var det slut med at skulle vise coronapas for at besøge fyret og museet. Det er en stor lettelse for både vores gæster og os. Det har været trist at skulle afvise gæster, vi er glade for at det ikke længere er aktuelt.

Så, kom glad og besøg vores dejlige sted, husk at spritte hænder og holde afstand :-)

...men nogen søde medlemmer fejrede den

...men nogen søde medlemmer fejrede den

I morgen, d. 15. maj, er det fyrmuseets fødselsdag.

I lighed med sidste år, fejrer vi den ikke, på grund af coronarestriktionerne. 

Lad os håbe at vi næste år kan tage revanche og holde en dejlig fødselsdag :-)

Mange hilsner fra

Else og Bente

Mere om generalforsamlingen 2021

Hej alle medlemmer

ØV, ØV, ØV, så var jeg igen for hurtig !!

Der bliver ingen generalforsamling i Fyrlauget, som vore regler ellers foreskriver, men jeg lover jer - på et eller tidspunkt til efteråret - vil vi afholde en generalforsamling, indendørs eller udendørs. Noget skal vi nok finde ud af :-)

Vi står jo faktisk i en situation, hvor hele bestyrelsen er på genvalg, men det må vi finde ud af.

Jeg kan ellers fortælle jer, at vi på fyret, når vi åbner, har fået en ny kaffeautomat. Den er Fyrlauget og Museum Nordsjælland gået sammen om at købe. Den vi havde, skulle på museum !

Hvornår vi ses, aner jeg ikke, men jeg glæder mig.

Hyggehejsa og pas godt på jer selv :-)

Else

Kære medlemmer

Nu har jeg fået ajourført vores medlemskartotek og vi er lige nu

320 medlemmer + æresmedlemmer !

Det er flot og jeg er meget glad :-)

Pas på jer selv og hold humøret højt !

Hyggehejsa fra

Else

 Kære fyrlaug

Rigtig godt Nytår til jer og alle vore øvrige læsere på denne side.

Vi glæder os til at se jer når sæsonen starter igen :-)

Vi havde en dejlig, stemningsfyldt koncert på Fyret søndag, d. 6.september. Sol og en lille byge, men de 118 gæster tog det med godt humør og nød koncerten.

Tak for at I kom og var sammen med os.

Se billeder fra koncerten under Fyrtårnskoncert i menuen.

Mirja Klippel

Mirja Klippel
Koncert d. 6. september 2020

Aflysning af generalforsamling 2020

Gilleleje, den 18. april 2020

 Kære medlemmer

På grund af coronakrisen og den dermed udsatte generalforsamling, har bestyrelsen taget kontakt til Danske Banks (laugets bank) juridiske afdeling og der fået bekræftet, at det – under disse særlige omstændigheder – er helt i orden at ”springe dette års generalforsamling” over og lade den nuværende bestyrelse sidde indtil næste ordinære generalforsamling, og det har vi valgt at gøre!

Vi vedlægger formandens beretning og fremtidsplaner samt revideret regnskab og budget.

Skulle nogen have noget at indvende eller bemærkninger, bedes disse tilstillet bestyrelsen på Fyrlaugets mail

nakkehovedfyr@gmail.com eller sendt til undertegnede på adressen Østergade 15, 3250 Gilleleje senest den 5. maj 2020.


De medlemmer, der allerede havde betalt for forloren skildpadde

kan vælge at få pengene retur eller lade dem stå til vores næste ordinære generalforsamling. Jeg har styr på, hvem der har betalt og håber, I vil lade pengene stå. Det er et enormt arbejde at skulle til at sende 30 kr. til 45 medlemmer!

I vil blive holdt løbende orienteret via mail og på vores nye hjemmeside.

Husk for øvrigt at sætte os som sikre afsendere, der er flere medlemmer, hvor vi er endt i spam!

De allerbedste hilsner

Else Røjle Djurhuus

Formandens beretning

Formandens beretning til medlemmer af Nakkehoved Fyrlaug.

Kære medlemmer

Det er just ikke sådan her jeg plejer at afgive beretning, men det er der jo ikke noget at gøre ved.

Hvad er der sket i 2019 ?

Vort første arrangement var jo vores fødselsdag, der - som sædvanligt - slog alle rekorder med ca. 250 gæster og 15 lagkager. Det blev en meget travl, men særdeles dejlig dag.

Til vores generalforsamling i marts 2019, var der mange der savnede vores bustur, så derfor drog vi afsted til Sverige d. 21. maj. Vi drak formiddagskaffe med Astrid - og Johannekage ved Sofiero og fortsatte til Kullen Fyr, hvor Per Sjøgreen og frue havde lukket fyr og restaurant for andre gæster for at give os en oplevelse. Og det blev en oplevelse af de helt store. Mad og drikke var perfekt og værtsparret kræsede om os, så det var en lyst. På vejen hjem fik vi lige en halv time i Mølle, så vi også fik set havnen der. En fin dag, som 42 medlemmer nød i fulde drag.

IALA havde i starten af 2019 fundet på, at nu skulle man have en International Fyrafmærkningsdag og det skulle være d. 1. juli. Vores Søfartsstyrelse havde - ikke uventet - foreslået at vi skulle være omdrejningspunktet på denne første fyrafmærkningsdag. Vi fik - ved meget stor hjælp af Steen Billestein - lavet en planche med søafmærkninger og deres betydning omkring Gilleleje,og selvom det var en mandag, var ca. 50 gæster mødt op. Igen en hyggelig dag med Jørgen Royal Petersen og Niels Hougaard Jensen fra Søfartsstyrelsen, Korsør.

Som altid er Fyrenes Internationale dag en traditionel og hyggelig dag med Kjøller og Co´s musik og Carsten som øl-, vin og grillmester. I år havde vi fået besøg af radioamatør Karl med fmilie fra Tyskland, der på fineste vis viste deres hobby og årsagen til Fyrenes Dag frem hele weekenden. Igen en stor succes.

Julemarkedet er ved at gro os over hovedet, så for at ingen skulle gå forgæves efter julekage, blev der lavet 6 styk ! Det er en bekostelig affære, men Fyrlauget besluttede at hjælpe med halvdelen af udgiften.

Vores cafe har set lidt miserabel ud og uden udstillinger i 2019, så Fyrlauget besluttede at lave en fast udstilling af alle de plakater og tryk, der sælges i butikken. Vi betalte for nye og ens rammer, og Søren Frandsen og Peter Møller fra museet sørgede for, at de kom op de rigtige steder i cafeen. Udstillingen kan tages ned, når og hvis der er andre, der gerne vil udstille.

Vi har desværre været nødt til at bede om hjælp udefra til både vores regnskaber og hjemmeside. Hhv. Astrid Larsen og Bente Nissen er trådt ind her og bestyrelsen besluttede at dette skulle honoreres og som I kan se i regnskaberne blev dette gjort. Vi siger tak til begge for et formidabelt godt udført arbejde. Vi kommer nok til at gøre det fremover også, i hvert fald til der kommer en IT- og regnskabskyndig i bestyrelsen.

Og så godt nyt fra statistikfronten !

I 2019 nåede vi for første gang mere end 5000 gæster, nemlig 5127. Et flot resultat, som vi har stræbt efter længe.

Økonomisk er vi for tredje år i træk over kr.- 100.000 i omsætning, hvilket også er flot.

Til sidst en stor tak til alle, der hjælper med at gøre hver dag på fyret til en solskinsdag, uanset vejret og corona.

Gilleleje, d. 18. april 2020

Else Røjle Djurhuus

Formand

Fremtid 2020

Fremtid Nakkehoved Fyrlaug 2020

Arrangementer i 2020 må siges at være meget usikre, men jeg kan da i hvert fald bekræfte, at alle arrangementer i forbindelse med fødselsdagen d. 15. maj er aflyst.

Vi havde allerede truffet aftaler om et noget større arrangement, men som sagt også aflyst igen.

Hvad angår Liv Appels vandretur på fyret og området, er vi i tvivl, men så snart vi hører hvad der sker d. 10. maj, vil I høre fra os med det samme.

Hvad angår Fyrenes Internationale Dag d. 15. og 16. august, så ved vi intet på nuværende tidspunkt, men I skal nok høre fra os i god tid.

Ingen af os tror på at vores Julemarked er i fare, men måske skal vi tænke lidt anderledes. Vi er jo temmelig mange samlet på èt sted. og hvem ved om der kommer varige restriktioner.

Det er simpelthen sådan nu, at når vi ved noget, så får I besked. Hvis I er i tvivl, så er I altid velkomne til at ringe til mig på 61865803 mellem 11.00 og 14.00 på hverdage.

Jeg ved dette ikke er særlig optimistisk, men det er jo som det er nu.

Gilleleje d. 18. april 2020

Else Røjle Djurhuus

Formand

Fyrlaugets regnskab

Resultatopgørelse for Nakkehoved Fyrlaug for regnskabsåret 1.1.2019 - 31.12.2019

Indtægter                                                       Udgifter

Kontingenter                kr.   13.526,50              Gebyrer                       kr.       480,00

Deltagergebyrer udflugt kr.   12.100,00              Bestyrelsesmøder         kr.       243,45

Mælkejunger                kr.    1.466,00               Musik til Fyrenes dag     kr.       750,00

Sponsorater                 kr.      500,00                Udflugt                         kr.   10.633,19

                                                                        Generalforsamling        kr.     1.615,45

                                                                        Fyrets fødselsdag          kr.     1.502,83

                                                                        Tilbagebetalt tur          kr.     2.279,00

                                                                        Nyanskaffelser              kr.     3.088,65

                                                                        Repræsentation           kr.       500,00

                                                                        Konsulenthonorar         kr.     1.500,00

                                                                        Kontorhold incl. porto   kr.     2.172,75

                                                                        Juleweekend                kr.        926,00

Indtægter i alt             kr.  27.592,50              Udgifter i alt                   kr.   25.644,32

Årets resultat              kr.   1.948,18

Status 2019

Status

Aktiver:

Kasse 31.12.2019          kr.     538,50  

Bank  31.12.2019          kr.  11.495,68

Balance                     kr.  12.034,18

Passiver:

Kasse 1.1.2019             kr.     538,50

Bank 1.1.2019              kr.   9.547,50

Årets resultat           kr.    1.948,18

Balance                  kr. 12.034,18