Fyrlauget

Navn og hjemsted:

Laugets navn er "Nakkehoved Fyrlaug". Stiftet d. 21. februar 2006.
Lauget har hjemsted i Gilleleje på adressen:
C/o Museum Nordsjælland, Gasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje.
Lauget er tilknyttet Gilleleje og Omegns Museumsforening og relaterer fagligt til Museum Nordsjælland

Fyrlaugets formål er, i nært samarbejde med Museum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening - 

at styrke Fyrhistorisk  Museum på Nakkehoved gennem frivilligt arbejde og ikke kontraktbundet vedligeholdelse af bygninger, udstillingsgenstande og det omgivende naturareal.


at udbrede interessen for Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved og dansk fyrhistorie.


at bidrage med ideer til særudstillinger (og gennemførelse af disse), såvel som med andre arrangementer og tiltag i fyrmuseets regi.


at støtte Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved’s  økonomi, på enhver mulig vis.


Kilde: Fyrlaugets vedtægter